Ekte kunder - ekte historier

Ekte kunder - ekte historier

Har du sett noen av våre annonser som nå er å finne i aviser og på nett? Kanskje du til og med så et kjent ansikt der? Her kan du lese alle historiene.

Valg forstanderskap

Valg forstanderskap

Det skal velges nye medlemmer og varamedlemmer til bankens forstanderskap. Her følger mer informasjon om innskytervalgdag, valgmøte egenkapitalbeviseiere, samt oversikt over nåværende forstanderskapsmedlemmer og hvem av disse som er på valg.

Skue Sparebank - Noresund

Skue Sparebank - Noresund

Onsdag 8. oktober åpnet vi besøkskontor i 2. etasje på Norefjellporten. Vi ønsker nye og eksisterende kunder velkommen innom!

Helseforsikring med behandlingsgaranti

Helseforsikring med behandlingsgaranti

Det er ofte lange ventetider i det offentlige helsesystem og sykefravær koster bedrifter store summer årlig. Med riktig og rask behandling kan denne forsikringen bidra til at veien tilbake til jobb blir raskere og rimeligere.

Unngå frost- og vannskader

Unngå frost- og vannskader

Desember og januar er de månedene med mest vannskader pga. frost i vannrør. Med noen enkle grep kan risikoen for frostskader reduseres vesentlig.

Ingen Java, ingen kodebrikke

Ingen Java, ingen kodebrikke

Med BankID på mobil bruker du mobilen og ikke kodebrikken når du skal logge deg inn i nettbanken. Like sikkert som vanlig BankID, bare enklere.