Innhold

Vil du opp og frem?

Søk på Skue Sparebanks ungdomsstipend!

Hvem kan søke?

 • Du som er i alderen 16 - 25 år.
 • Du som vil komme deg opp og frem innen idrett, kultur
  eller utdanning.
 • Du som er en god ambassadør for lokalsamfunnet.
 • Du som har klare mål og en god plan for hvordan du skal
  oppnå disse.
 • Du som bor i en av følgende kommuner i Buskerud:
  Hol, Gol, Nes, Flå, Krødsherad, Nore og Uvdal, Flesberg, Rollag, Sigdal, Modum eller Drammen.
 • Enkeltpersoner eller grupper.
Søknadsfrist er 1. september og søknadsskjema kan leveres på nærmeste Skue-kontor eller sender på post@skuesparebank.no

Vi vil velge ut en eller flere søkere som vil få stipend.
Totalt deler vi ut inntil kr. 70.000,-