I Skue Sparebank ønsker vi å følge anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter. Derfor stenger vi alle våre kontorer for kundebesøk. Dette gjelder i første omgang fra 4. januar til og med 19. januar 2021.

Det vil være mulig å gjennomføre forhåndsavtalte kundemøter i banken. Dersom du har behov for et møte, ber vi deg ta kontakt med din kunderådgiver.

I Drammen oppfatter vi smittespredningen som så høy, at vi ikke ønsker kundemøter i det hele tatt i denne perioden.

Vi beklager selvsagt ulempene dette medfører for våre kunder.

Ta kontakt
Dersom du trenger å snakke med din rådgiver, ber vi deg om å ta kontakt med vedkommende direkte. Kontaktinformasjon finner du her:

https://skuesparebank.no/ansatte

Vi vil selvsagt jobbe for at du skal få god rådgivning og god oppfølging selv om kontorene våre er midlertidig stengt. Våre rådgivere løser det meste gjennom digitale møter på Teams, på telefon eller via epost.

Husk at du også kan ringe kundeservice dersom du trenger hjelp eller bistand.
Kundeservice har telefonnummer 915 07 583.
Åpningstiden er: Mandag-fredag (kl. 07-21) og lørdag-søndag (kl. 09-21).

Smittevern
Vi ber alle våre kunder praktisere godt smittevern overfor sine omgivelser. Det gjelder enten man skal i banken eller andre steder.