Korona-relatert informasjon

Her finner du informasjon som vi håper kan være nyttig i for deg i en krevende tid. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg!

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Våre næringslivskunder har naturlig nok mange spørsmål knyttet til den varslede kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall grunnet koronakrisen. Ordningen ble vedtatt i Stortinget 7. april, men den vil først bli operativ etter endelig behandling i Stortinget 14. april og notifisering i ESA. Forutsatt de nødvendige formelle vedtak, vil ordningen etter planen være operativ og kunne motta og behandle søknader fra og med 17. april, med automatisert utbetaling til søkere som får søknaden godkjent.

For å bidra til å dekke noe av informasjonsbehovet om ordningen, er portalsiden for ordningen åpnet. Dette er den autorative kilden for hva man vet om ordningen inntil den er operativ og kan ta imot søknader.

Adressen til ordningens portalside er www.kompensasjonsordning.no

Ny renteendring

Skue Sparebank besluttet 24. mars 2020 å sette ned boliglånsrenten med inntil 1 % samlet sett.

Vi satte ned boliglånsrenten 20. mars, og gjør nå en ytterligere renteendring.
Samlet sett har vi redusert boliglånsrenten med inntil 1 %.
Den beste boliglånsrenten vil tilbyr etter endringen er på 2,15 %. 

For nye lån gjelder de nye rentesatsene fra 25. mars.
For eksisterende boliglånskunder gjelder endringen fra 17. april.

Alle kunder som berøres av renteendringen får direkte beskjed enten elektronisk eller pr. post.
Detaljene rundt våre priser og vilkår på utlån finner du her

Status i Skue Sparebank

Skue Sparebank får stadig henvendelser med spørsmål om hva vi som bank bidrar med til samfunnet i denne vanskelige tiden.

For oss er det viktig å ta et utvidet samfunnsansvar ved å sette inn ulike tiltak der hvor vi driver bank. Vi har også som mål å iverksette tiltak som kommer fra myndighetene. Under har vi listet opp de viktigste tiltakene vi har gjort til nå. Nye tiltak blir løpende vurdert.

 

 1. Vi bidrar i nasjonal dugnad for å begrense virussmitte. Dette gjør vi ved å holde våre kontorer stengt for fysiske kundemøter.
 2. Vi har oppbemannet vårt kundesenter for å håndtere antallet henvendelser fra våre kunder.
 3. Vi innvilger avdragsfrihet på lån til mange både i person – og bedriftsmarkedet.
 4. Vi implementerer krisepakken som skal gi statsgaranterte likviditetslån for små og mellomstore bedrifter.
 5. Vi driver proaktiv kontakt mot en rekke av våre bedriftskunder for å komme i dialog med virksomheter som trenger bistand fra banken.
 6. Vi har besluttet endringer i vårt rentenivå.
 7. Vi samarbeider med Eika forsikring rundt hvilke tiltak forsikringskundene kan benytte seg av.
 8. Vi reduserer ikke på noen av våre sponsoravtaler overfor lag og foreninger.

 

Vi er også svært opptatte av at du som kunde må ta kontakt med oss dersom det er noe vi kan hjelpe til med.

 • Ring oss gjerne på 915 07 583.
 • Kundesenteret vårt er åpent på hverdager fra klokken 0800 til 1600, og i helgene fra klokken 0900 til 1700.
 • Ta gjerne også kontakt med din personlige rådgiver dersom du har spørsmål.
 • Du kan også sende oss epost på post@skuesparebank.no

 

 

Sjefsøkonomens tanker om urolige tider

Jan Ludvig Andreassen blogger om om dagsaktuelle saker