Korona-relatert informasjon

Her finner du informasjon som vi håper kan være nyttig i for deg i en krevende tid. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg!

Status i Skue Sparebank

For oss i Skue Sparebank er det viktig å ta et utvidet samfunnsansvar ved å sette inn ulike tiltak der hvor vi driver bank. Vi har også som mål å iverksette tiltak som kommer fra myndighetene.
Under har vi listet opp de viktigste tiltakene vi har gjort til nå. Nye tiltak blir løpende vurdert.

 • Vi bidrar i nasjonal dugnad for å begrense virussmitte.
 • Kontorene våre er nå åpne for forhåndsavtalte kundemøter med rådgiver.
 • Fra onsdag 13. mai har det vært en kontrollert åpning av våre lokaler, også for drop in-besøk.
 • I de tilfeller vi har kunder på besøk i bankens lokaler, vil vi praktisere et tydelig smittevern både overfor kundene og våre ansatte.
 • Vi har oppbemannet vårt kundesenter for å håndtere antallet henvendelser fra våre kunder.
 • Vi innvilger avdragsfrihet på lån til mange både i person – og bedriftsmarkedet.
 • Vi implementerer krisepakken som skal gi statsgaranterte likviditetslån for små og mellomstore bedrifter.
 • Vi driver proaktiv kontakt mot en rekke av våre bedriftskunder for å komme i dialog med virksomheter som trenger bistand fra banken.
 • Vi har besluttet endringer i vårt rentenivå.
 • Vi samarbeider med Eika forsikring rundt hvilke tiltak forsikringskundene kan benytte seg av.
 • Vi reduserer ikke på noen av våre sponsoravtaler overfor lag og foreninger.

Vi er også svært opptatte av at du som kunde må ta kontakt med oss dersom det er noe vi kan hjelpe til med.

Ring oss gjerne på 915 07 583.

Kundesenteret vårt er åpent på hverdager fra klokken 07:00 til 21:00, og i helgene fra klokken 09:00 til 21:00.

Ta gjerne også kontakt med din personlige rådgiver dersom du har spørsmål.

Du kan også sende oss epost på post@skuesparebank.no

 

 

Ny renteendring

Skue Sparebank besluttet 13. mai 2020 å sette ned boliglånsrenten ytterligere med inntil 0,25 %.

Samlet sett har vi nå redusert boliglånsrenten med inntil 1,25 %.
Dette omfatter tre renteendringer siden 20. mars som følge av Korona-pandemien.

Den laveste boliglånsrenten vil tilbyr etter siste endring er på 1,95 %.
For nye lån gjelder de nye rentesatsene fra 14. mai.
For eksisterende boliglånskunder gjelder endringen fra 29. mai.

Alle kunder som berøres av renteendringen får direkte beskjed enten elektronisk eller pr. post.
Detaljene rundt våre priser og vilkår på utlån finner du her

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Statens ordning for tilskudd til bedrifter med vesentlig omsetningsfall som følge av korona-krisen er nå lansert. Bedrifter og foretak kan søke om tilskudd fra og med 20. april 2020.
Ordningen er kalt «Kompensasjonsordning for næringslivet», og har en egen web-side hvor detaljene rundt dette tiltaket er beskrevet.

Dersom du har spørsmål til hvordan din virksomhet skal kunne bruke ordningen, vil vi gjerne hjelpe deg. Ta kontakt med din bedriftsrådgiver i Skue Sparebank for hjelp og råd.

Adressen til ordningens portalside er www.kompensasjonsordning.no

Fremtidsutsikter for norsk økonomi

Hvor står vi i denne krisen?

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener norsk økonomi er på over i en ny æra, med lavere økonomisk vekst uten at Norge trenger å få krakk og krise. Men mye vil kreves i form av klok politikk for at vi skal komme tilbake til en normal hverdag igjen. En normalitet som er annerledes enn den vi levde med før.

Når Korona påvirker privatøkonomien