Hvorfor stiller vi spørsmål?

Vi vil gjerne vite mer om deg før vi gir deg råd. På denne måten blir vår dialog med deg mer relevant og bygger opp om vårt mål om å gi deg gode kundeopplevelser. Skue Sparebank ønsker å etablere og opprettholde en langvarig relasjon, og derfor stiller vi spørsmål til alle kundene våre.

Les mer på fno.no

 Noen av spørsmålene stiller vi av andre grunner:

Myndighetene har bedt alle norske banker om å oppdatere sin kundeinformasjon. Det er viktig for oss å beskytte dine økonomiske interesser, og som bank har vi et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. For å opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør er det avgjørende for oss å ivareta dette ansvaret.

Hva spør vi om?

Spørsmålene vi stiller skal sikre at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert. Vi spør blant annet om bruk av banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap og fødeland. Disse spørsmålene stiller vi alle våre kunder med jevne mellomrom i løpet av kundeforholdet.

Har du spørsmål, eller er i tvil om det er Skue Sparebank som har kontaktet deg? Ring oss på 915 07 583 eller send en e-post til post@skuesparebank.no