Vi får mange tilbakemeldinger fra våre kunder i det daglige. Det hjelper oss til å korrigere den løpende dialogen med våre bedriftskunder. Men for å kunne videreutvikle våre produkter og tjenester ytterligere, trenger vi i tillegg å innhente tilbakemeldinger fra våre kunder på en systematisk og helhetlig måte. Derfor gjennomfører vi årlige bedriftskundemålinger.

Selve undersøkelsen gjennomføres av Norsk Gallup, på våre vegne, og tar 6-7 minutter. Alle som deltar er med i trekningen av 10 Eika-gavekort med verdi på kr 1.000,-

Vi håper kundene som blir kontaktet har mulighet til å bidra i dette viktige arbeidet for at Skue Sparebank i neste omgang kan levere enda bedre tjenester til våre bedriftskunder.