Hva skjer om en i familien ble alvorlig syk? Vil dere kunne klare dere på én inntekt? Klarer dere fortsatt betale på lånet dersom en av dere skulle bli arbeidsufør?


– Bare en tredjedel av oss er flinke nok til å forsikre oss selv. Dette er vanskelige spørsmål, og mange er nok preget av en «det skjer ikke oss-holdning», sier Inger Kvaal, avdelingsleder i Eika Forsikring.

Ingen kan forutse fremtiden, det eneste vi kan gjøre er å sikre oss så godt vi kan. Og selv om du ikke kan forsikre kjærligheten, kan du faktisk forsikre deg av kjærlighet.

Lær mer om våre kjærlighetsforsikringer her

Dette er de fire viktigste kjærlighetsforsikringene for deg og familien din:

1. Uføreforsikring

I dag er over 330 000 nordmenn arbeidsuføre som følge av sykdom eller en skade.

- Ved langvarig arbeidsuførhet vil de fleste av oss få et betydelig inntektstap, og dette bør dekkes opp ved å kjøpe en form for uføreforsikring. Tenk over hva inntektstapet ved langvarig arbeidsuførhet vil føre til for deg, og sørg for at forsikringen din reduserer dette tapet, sier Kvaal.

Lær mer om uføreforsikring her

2. Dødsfallsforsikring

Denne forsikringen sikrer at familien kan fortsette å bo der de bor, og betjene eventuelle lån som normalt, selv om en med forsørgeransvar dør.

- Et plutselig dødsfall vil være vondt for alle, og det kan man ikke forsikre seg mot. Men med en dødsfallforsikring sikrer man at familien i alle fall ikke får store økonomiske omveltninger midt i alt det vonde, sier Inger Kvaal.

Dette er dødsfallsforsikring

3. Barneforsikring

Vi er stort sett flinke til å forsikre eiendelene våre, men hva med barna? Denne forsikringen er en kombinert syke- og ulykkesforsikring, og gjelder frem til barna dine fyller 26 år. Den dekker blant annet behandlingsutgifter ved sykdom eller skade, dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus, dødsfall eller arbeidsuførhet.

- Forsikringen gjelder også ved opphold i utlandet i inntil 36 måneder, og i dagens samfunn hvor stadig flere studerer i utlandet er dette en god forsikring, sier Kvaal.

Dette er vår barneforsikring

4. Forsikring ved kritisk sykdom

Denne forsikringen sikrer deg og dine dersom du skulle bli alvorlig syk. Forsikringssummen kan disponeres fritt.

- Å kunne ha økonomisk handlefrihet i en kritisk sykdomsfase er viktig, og denne forsikringen gir nettopp det, sier Inger Kvaal.

Forsikring ved kritisk sykdom

Quiz: Kan du tallenes tale? Derfor er personforsikring viktig for deg.