Ledige stillinger

Vi har for øyeblikket ingen ledige stillinger

Vi ønsker å være en bank for de som verdsetter personlig
rådgivning og en enkel hverdagsbank.
Uansett hvor man bor i Buskerud, kan man kjøre til et av
våre 10 kontorer i løpet av en halvtime.
Banken har en forretningskapital på ca. NOK 12 mrd.
og ca. 70 ansatte. Skue Sparebank er notert på Oslo Børs.