Bankens historie
Skue Sparebank er resultatet av fusjon mellom Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank i oktober 2013.
Banken har tradisjoner tilbake til 1842, da Nes Prestegjelds Sparebank ble stiftet.
Hol Sparebank ble stiftet i 1905.

I Skue Sparebank tror vi på lokal tilstedeværelse og kunnskap.
Vi bygger sterke kontorer i bygdene og et slagkraftig kontor i Drammen.

 
Ambisjon
 Vi skal være den ledende lokalbanken i Buskerud.


Mål
Skue Sparebank har som mål å styrke egen konkurransekraft og lønnsomhet – til gode for kunder, ansatte, eiere og lokalsamfunn.
Vi ønsker å styrke lokalsamfunnet ved å skape sterke fagmiljøer og være en attraktiv lokal arbeidsgiver, til gode for lokalt næringsliv og lokalsamfunn.

Skue Sparebank har i dag ti kontorer i Buskerud, og du finner oss på Geilo, Hol, Gol, Nesbyen, Flå, Noresund, Vikersund, Sigdal, Numedal og i Drammen

Banken er en av de største i Eika Alliansen.
Eika Alliansen består av 68 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt, og har en samlet forvaltningskapital på over 360 milliarder kroner, nær en million kunder og mer enn 3000 ansatte. 
Dette gjør Eika til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet – og en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn.