Bankens historie
Skue Sparebank er resultatet av fusjon mellom Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank i oktober 2013.
Banken har tradisjoner tilbake til 1842, da Nes Prestegjelds Sparebank ble stiftet.
Hol Sparebank ble stiftet i 1905.

I Skue Sparebank tror vi på lokal tilstedeværelse og kunnskap.
Vi bygger sterke kontorer i bygdene og et slagkraftig kontor i Drammen.

 
Forretningsidé
Lokalbank fra Hallingdal for alle som ønsker personlig rådgivning og enkel hverdagsbank.
 

Visjon
Markedets beste hovedbank.


Mål
Skue Sparebank har som mål å styrke egen konkurransekraft og lønnsomhet – til gode for kunder, ansatte, eiere og lokalsamfunn.
Vi ønsker å styrke lokalsamfunnet ved å skape sterke fagmiljøer og være en attraktiv lokal arbeidsgiver, til gode for lokalt næringsliv og lokalsamfunn.

Skue Sparebank har i dag ti kontorer i Buskerud, og du finner oss på Geilo, Hol, Gol, Nesbyen, Flå, Noresund, Vikersund, Sigdal, Numedal og i Drammen

Banken er en av de største i Eika Alliansen.
Eika Alliansen består av 69 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt, og har en samlet forvaltningskapital på over 360 milliarder kroner, nær en million kunder og mer enn 3000 ansatte. 
Dette gjør Eika til en av de største aktørene i det norske bankmarkedet – og en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn.


Navn
Navnet Skue Sparebank støtter bankens visjon om å se utover og fremover for lokalsamfunnet. 
Det bærer bud om overblikk, lokal kjennskap og innsikt, og en bank som har ambisjoner og tro på lokalsamfunnet.


Logo
Skue Sparebank sin logo er en skisse av Hallingskarvet, og vitner om bankens lange, solide og bærekraftige historie. 
På moderne premisser viser den til bankens opprinnelse, langsiktighet og sterke lokale forankring.