BSU - Boligsparing for unge

BSU er den mest lønnsomme spareformen for deg under 34 år. Du får skattefradrag, vår beste rente og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig.
 • Spar inntil 25 000 kr årlig, totalt 300 000 på BSU
 • Inntil 5 000 kr i skattefradrag årlig
 • Vår beste rente
Kontakt meg om BSU

Om BSU

BSU - Boligsparing for unge

BSU er et svært gunstig spareprodukt som gjør veien til egen bolig kortere. Du får bankens beste innskuddsrente, skattefradrag og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bolig.

Med boligsparing for unge kan du spare inntil 25.000 kroner i året og inntil 300.000 kroner totalt i løpet av spareperioden. Årlig skattefradrag for maksimalt innskudd er 5.000 kroner.

 • Du kan spare med BSU til og med det året du fyller 33 år.
 • Du binder deg ikke til fast sparing.
 • Du får bankens beste rente på innskudd.
 • Kan brukes til kjøp av bolig eller til nedbetaling av lån på bolig.
 • Ektefeller og samboere kan opprette hver sin BSU-konto.

Fra fylte 34 år endres rentesatsen til vilkårene for kontotypen "ung spar". Konto sperres for nye innskudd.

Kontakt banken for å opprette BSU-konto. 

BSU Pluss uten skattefradrag - et supplement til BSU

Dersom du har ordinær BSU kan du i tillegg spare i BSU Pluss.
Det kan spares inntil 30 000 kroner i året og inntil 300 000 totalt i løpet av spareperioden.
Du vil fortsatt få bankens beste innskuddsrente, men ikke skattefradrag. For å få skattefradrag bør du prioritere å spare i BSU først.

 • Du får bankens beste rente på innskudd
 • Du binder deg ikke til fast sparing
 • Ektefeller og samboere kan opprette hver sin BSU Pluss

Fra fylte 34 år endres rentesatsen til vilkårene for kontotypen "ung spar". Konto sperres for nye innskudd.
Pengene bør brukes til boligformål og kan ikke videreføres etter uttak.

Kontakt banken for å opprette BSU Pluss uten skattefradrag.