Vi er her for deg

Nå er du 18 år og myndig - og plutselig i førersetet når det gjelder din egen økonomi. Vi ønsker å invitere deg til et rådgivermøte i banken der vi sammen snakker om hvilke muligheter du som voksen nå har for din økonomi.

Myndighet til å ta egne valg

Som myndig er du likestilt med dine foreldre og kan ta dine egne valg i forhold til dine penger og din økonomi.

  • Du har full kontroll over din egen bankkonto.
  • Du kan inngå avtaler som er gyldige og bindende.  
  • Du har mulighet til å ta opp lån.  
  • Du kan få kredittkort.
Vi inviterer deg til et rådgivermøte i banken der vi sammen snakker mer om økonomi, sparing, forsikringer og hva som er kjekt å vite nå som du er voksen. 

Aktuelle produkter og tjenester